مجموعه كاغذ صلصال هم اكنون  درواحد هاي توليدي مختلف و با بكارگيري پرسنل مجرب امكان توليد كاغذ بسته بندي اعم از كاغذ كرافت ، فلوتينگ ، كرافت ، تست لاينر، بازيافت و... ورق سه لايه و پنج لايه در تركيب هاي مختلف و سينگل فيس  E و B و C را داراست.